Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Over de afgenomen diensten en de mogelijke risico’s

 

Onze diensten zijn een betaalde dienst onder begeleiding waarin u persoonlijk  of in een groep wordt begeleid. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

 

 

 

Artikel 2: Aard van de overeenkomst

 

U heeft een overeenkomst afgesloten met Lets Go Sport welke op de voorzijde van deze overeenkomst wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u ons bedrijf opdracht geeft voor het geven van (trainings)adviezen, het samenstellen van uw (trainings)programma en het begeleiden van het door u gekozen programma. 

 

U gaat deze overeenkomst aan met Lets go sport

 

Lets go Sport 

voert alle werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit, dit brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de training dient richten tot Lets Go Sport. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies en diensten; het inplannen van sessies  en diensten en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies en diensten. Indien sessies of een dienst door Lets Go Sport word geannuleerd, zal de betreffende Trainer een nieuwe afspraak met u maken.

 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 

Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga, suppen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten. 

 

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Trainer en Lets Go Sport en de eventuele clubleiding en zzpers van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur –installaties en overige materialen die gebruik kunnen worden tijdens de afgenomen dienst.

 

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Trainer en zzpers van Lets Go Sport en de clubleiding van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten,overlijden, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur –installaties en andere materialen die gebruik worden tijdens de afgenomen dienst ongeacht de oorzaak.

 

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest of deel te nemen aan een progamma of afgenomen dienst en deze uit te laten voeren door de  Trainer en zzpers  van Lets GO Sport. De intensiteit hiervan wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de afgenomen dienst op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico's te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen of trainingen.

 

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw training kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de afgenomen dienst zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de (Personal) Trainer/ zzpers die de training uitvoeren wordt gevraagd. De Trainer en zzpers van Lets Go Sport verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

Let op u dient voorafgaand een medische verklaring van uw huisarts te vragen om te mogen en kunnen sporten.

Bij deelname aan suptours/ verhuur van sups of sup yoga.

 • Bij verhuur wordt gevraagd altijd een account aan te maken bij ons 

 • Deelname aan suplessen, clinics, tours, events en de verhuur van supboards is op eigen risico. 

 • Deelnemers zijn in het bezit van minimaal zwemdiploma A.

 • Verhuur van supboards alleen vanaf 18 jaar. Als je jonger bent moet je begeleidt worden door een volwassene.

 • Gebruik van het supmateriaal is op eigen risico. Bij schade en/of verlies is de deelnemer/gebruiker zelf verantwoordelijk voor reparatie en/of vervangingskosten. Deelnemer/gebruiker is verplicht een WA verzekering te hebben of te verklaren via de inschrijving in ons systeem akkoord te gaan met de eventuele kosten

 • Zowel bij verhuur van een supboard als deelname aan een supactiviteit van Lets Go Sport gaat u na betaling AKKOORD MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

 • Wij werken met instructeurs die in het bezit zijn van een EHBO diploma en een telefoon bij hun zullen hebben in geval van nood.

 

Artikel 3: Overdraagbaarheid,  betalingen, prijzen, lidmaatschap

 

U gaat ermee akkoord dat de geboekte diensten niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoons- of bedrijfsgebonden. Diensten dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van de diensten en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

 

 

Artikel 4: Annuleringen of te laat komen

 

Diensten die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten minimaal binnen 24 uur vooraf worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt per sms of voice mail op het telefoonnummer van de Trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of via Lets Go Sport. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw  afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

 

De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. U wordt derhalve verzocht om altijd 10 minuten vooraf aan uw afgenomen dienst aanwezig en klaar te zijn met de warming up/ omkleden end. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw afgenomen dienst zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat ben en dat deze volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraken de status niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige dienst. U begrijpt dat er geen halve diensten kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 5: Kosten bij verlies of schade van materialen. 

 

- Peddel Carbon €110.- 

- Leash €40,- 

- Vinnen  €80,- incl

De tarieven zijn op basis van inkoop prijzen welke kunnen afwijken.

Bij het lek raken door onhandig gebruik rekenen we de reparatie kosten. Deze zullen aan de hand van de schade opgemaakt worden.

Is reparatie onmogelijk, dan zal er een nieuw boord in rekening gebracht worden a €1000,-.

 

Voor al het bovenstaande kunt een verzekering afsluiten bij uw eigen verzekering, hierover kunnen wij geen adviezen geven.

 

Artikel 6: Overdraagbare besmettelijke ziektes.

 

Wij vragen u uw gezondheid extra goed in de gaten houden.

Heeft u klachten zoals

 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

 • (licht) hoesten

 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

 • kortademigheid/benauwdheid

 • verhoging óf koorts boven de 38 graden

 •  

We vragen u dan om dit te melden en de trainers hiervan op de hoogte te stellen voor u deelneemt aan een van onze progamma’s of langs komt voor een van onze diensten.

Bent u of iemand met wie u in aanraking ben geweest onlangs is een gebied geweest die staat aangemerkt door het RIVM als Rood of Oranje wij vragen u dan vriendelijk niet langs te komen of deel te nemen aan een van onze progamma’s ook niet als deze buiten plaats vind.

Restitutie op uw lopende progamma of abonnement is in deze niet mogelijk. U heeft zelf ervoor gekozen naar een land te gaan wat als onveilig is aangemerkt of u heeft onlangs zelf gekozen om contact te hebben met iemand die onlangs naar een bestemming is geweest met mogelijke gevaren.

Mocht je besluiten iemand mee te nemen ben jij altijd verantwoordelijk voor die persoon hoe jong of oud die ook mag wezen, via het bedrijf of prive diegene die personen aanmeld voor een dergelijk progamma neemt de verandwoordelijkhied op zich. Wil je dat niet laat diegene zelf aanmelden via ons systeem zodat diegene zelf akkoord kan gaan met deze algemene voorwaarden.

 

 

 

Lets Go Sport

Contact

Website informatie

Instagram tijdlijn

Locaties:  

Rotterdam 

Hellevoetsluis Burgemeester van der Jagtkade 5

E-mail: info@letsgosport.nl

Tel: 06 - 532 498 71

iBAN: NL93INGB0006534109

KVK: 60955937PTV

Volg ons op Social media

 • Instagram - Let's So Sport
 • Facebook - Let's Go Sport

© 2020 LET'S GO SPORT

. Proudly created by Jojanneke Styling created with Wix.com