Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Over de afgenomen diensten en de mogelijke risico’s

 

Onze diensten zijn een betaalde dienst onder begeleiding waarin u persoonlijk  of in een groep wordt begeleid. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

 

 

 

Artikel 2: Aard van de overeenkomst

 

U heeft een overeenkomst afgesloten met Lets Go Sport welke op de voorzijde van deze overeenkomst wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u ons bedrijf opdracht geeft voor het geven van (trainings)adviezen, het samenstellen van uw (trainings)programma en het begeleiden van het door u gekozen programma. 

 

U gaat deze overeenkomst aan met Lets go sport

 

Lets go Sport 

voert alle werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit, dit brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de training dient richten tot Lets Go Sport. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies en diensten; het inplannen van sessies  en diensten en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies en diensten. Indien sessies of een dienst door Lets Go Sport word geannuleerd, zal de betreffende Trainer een nieuwe afspraak met u maken.

 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 

Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten. 

 

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Trainer en Lets Go Sport en de eventuele clubleiding van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur –installaties en overige materialen die gebruik kunnen worden tijdens de afgenomen dienst.

 

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Trainer van Lets Go Sport en de clubleiding van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten,overlijden, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur –installaties en andere materialen die gebruik worden tijdens de afgenomen dienst ongeacht de oorzaak.

 

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest of deel te nemen aan een progamma of afgenomen dienst en deze uit te laten voeren door de  Trainer  van Lets GO Sport. De intensiteit hiervan wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de afgenomen dienst op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico's te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.

 

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de tafgenomen dienst zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de (Personal) Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De Trainer van Lets Go Sport verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

Let op u dient voorafgaand een medische verklaring van uw huisarts te vragen om te mogen en kunnen sporten.

Bij deelname aan suptours/ verhuur van sups of sup yoga.

  • Bij verhuur wordt een kopie van je legitimatie gemaakt.

  • Deelname aan suplessen, clinics, tours, events en de verhuur van supboards is op eigen risico. 

  • Deelnemers zijn in het bezit van minimaal zwemdiploma A.

  • Verhuur van supboards alleen vanaf 18 jaar. Als je jonger bent moet je begeleidt worden door een volwassene.

  • Gebruik van het supmateriaal is op eigen risico. Bij schade en/of verlies is de deelnemer/gebruiker zelf verantwoordelijk voor reparatie en/of vervangingskosten. Deelnemer/gebruiker is verplicht een WA verzekering te hebben.

  • Zowel bij verhuur van een supboard als deelname aan een supactiviteit van Lets Go Sport gaat u na betaling AKKOORD MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

  • Wij werken met instructeurs die in het bezit zijn van een EHBO diploma en een telefoon bij hun zullen hebben in geval van nood.

 

Artikel 3: Overdraagbaarheid,  betalingen, prijzen, lidmaatschap

 

U gaat ermee akkoord dat de geboekte diensten niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoons- of bedrijfsgebonden. Diensten dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van de diensten en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

 

 

Artikel 4: Annuleringen of te laat komen

 

Diensten die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten minimaal binnen 24 uur vooraf worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt per sms of voice mail op het telefoonnummer van de Trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of via Lets Go Sport. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw  afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

 

De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. U wordt derhalve verzocht om altijd 10 minuten vooraf aan uw afgenomen dienst aanwezig en klaar te zijn met de warming up/ omkleden end. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw afgenomen dienst zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat ben en dat deze volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraken de status niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige dienst. U begrijpt dat er geen halve diensten kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 5: Kosten bij verlies of schade van materialen. 

 

- Peddel Carbon €110.- 

- Leash €40,- 

- Vinnen  €80,- incl

De tarieven zijn op basis van inkoop prijzen welke kunnen afwijken.

Bij het lek raken door onhandig gebruik rekenen we de reparatie kosten. Deze zullen aan de hand van de schade opgemaakt worden.

Is reparatie onmogelijk, dan zal er een nieuw boord in rekening gebracht worden a €1000,-.

 

Voor al het bovenstaande kunt een verzekering afsluiten bij uw eigen verzekering, hierover kunnen wij geen adviezen geven.

 

 

 

 

 

Lets Go Sport

Lets Go Sport Lets Go Sport, gevestigd aan Dirkdoensweg Ouddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www/letsgosport.nl Dirkdoensweg Ouddorp

0653249871

 

Gina Sandifort is de Functionaris Gegevensbescherming van Lets Go Sport

Hij/zij is te bereiken via info@letsgosport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lets Go Sport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@letsgosport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Lets Go Sport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Lets Go Sport analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Lets Go Sport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Lets Go Sport neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lets Go Sport) tussen zit. Lets Go Sport gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Lets Go Sport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Lets Go Sport verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lets Go Sport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Lets Go Sport gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@letsgosport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lets Go Sport zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Lets Go Sport wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Lets Go Sport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@letsgosport.nl

Contact

Website informatie

Instagram tijdlijn

Locaties:  

Rotterdam 

Hellevoetsluis Burgemeester van der Jagtkade 5

E-mail: info@letsgosport.nl

Tel: 06 - 532 498 71

iBAN: NL93INGB0006534109

KVK: 60955937PTV

Volg ons op Social media

© 2020 LET'S GO SPORT

. Proudly created by Jojanneke Styling created with Wix.com